ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΖΑΣ

Εκτελούνται εργασίες κατασκευής, επισκευής και τροποποίησης εξαρτημάτων με δυνατότητα ανοχής στη διάσταση του 0,01mm, εάν κρίνεται απαραίτητο, με τα παρακάτω μηχανήματα:

  • Καλουπόφρεζα με διαδρομές X740 / Y400 / Z400 και κάθετο πλανάκι διαδρομής 100mm.
  • Καλουπόφρεζα με διαδρομές X850 / Y360 / Z450.