ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΡΝΟΥ

Εκτελούνται εργασίες κατασκευής, επισκευής και τροποποίησης εξαρτημάτων με δυνατότητα ανοχής στη διάσταση του 0,01mm, εάν κρίνεται απαραίτητο, σε τόρνο με ωφέλιμο μήκος 2000mm πόντα - πόντα και 750mm διάμετρο χωρίς γονατιά. Παρέχουμε:

  • Εξειδικευμένες εργασίες
  • Εργασίες φασόν
  • Διάφορες εργασίες