ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η πολυετής εμπειρία μας καθιστά ικανούς να προσφέρουμε σύνθετες και απαιτητικές κατασκευές μηχανουργικών εξαρτημάτων ευρέος φάσματος εφαρμογής. Αναλαμβάνουμε τη ολοκληρωμένη κατασκευή εξαρτημάτων και μηχανισμών βάσει μελέτης και σχεδιασμού ή προτοτύπου δείγματος. Παρέχουμε:

  • Εξειδικευμένες εργασίες
  • Εργασίες φασόν
  • Διάφορες εργασίες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατασκευή άκρου μηχανής χαρτιού (ρολού-ρολού)

Η συγκεκριμένη επισκευή απαιτούσε αντικατάσταση του σπασμένου άκρου ενός άξονα μηχανής επεξεργασίας χαρτιού (ρολού-ρολού). Αρχικά κατασκευάστηκε νέο άκρο από χρωμιονικελιούχο άξονα ενανθράκωσης 15CrNi6, στη συνέχεια τροποποιήθηκε μέρος του αρχικού εξαρτήματος ώστε να πρεσαριστεί, να θερμανθεί και να συγκολληθεί το προφινιρισμένο νέο άκρο. Έπειτα από την ομαλή επαναφορά θερμοκρασίας έγινε το τελικό φινίρισμα στις αρχικές διαστάσεις.