ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Πραγματοποιούνται συγκολλήσεις με τις μεθόδους TIG / MIG / MMA και Οξυγόνου - Ασετυλίνης καλύπτοντας μεγάλη γκάμα σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων (χάλυβας, χυτοσίδηρος, ορείχαλκος, χαλκός, αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας κ.ά.), χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αέρια και συγκολλητικά υλικά. Στις συγκολλήσεις με τη μέθοδο TIG σε ανοξείδωτο χάλυβα παρέχεται η δυνατότητα προστασίας θαλάμου με αδρανές αέριο όπου αυτό απαιτείται (π.χ. βιομηχανία τροφίμων). Παρέχουμε:

  • Εξειδικευμένες εργασίες
  • Εργασίες φασόν
  • Διάφορες εργασίες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συγκόλληση inox τροφίμων

Μελέτη και τροποποίηση εξαρτημάτων (διακλαδώσεων - συστολών) για εμφυαλωτικό μηχάνημα ισοβαρικού. Τα εξαρτήματα συγκολλήθηκαν με χρήση προστασίας αερίου στο εσωτερικό, στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν χημικά καθαριστικά για την αφαίρεση της εξωτερικής οξείδωσης στα σημεία συγκόλλησης και στο τελικό στάδιο πραγματοποιήθηκε εργασία γυαλίσματος της εξωτερικής επιφάνειας.

Συγκολλήσεις inox

Συγκόλληση inox κουτιών διαμορφωμμένων στη στράντζα με προσθήκη μεντεσέδων και κλείστρου.

Συγκόλληση με TIG και Positioner

Συγκόλληση σε έτοιμα εξαρτήματα κομμένα με laser με κατασκευή ιδιοσυσκευής για θερμοαπαγωγή στα συγκολλούμενα Μ8 παξιμάδια και περιμετρική συγκόλληση Φ48 σωλήνα με φλαντζάκι χρησιμοποιώντας positioner.